We Care - Social og sundhed

Omsorg, etik og sundhed

Principper i kosten ved Dysfagi

Principper i kosten Det er vigtigt at maden har en konsistens, der tager hensyn til det problem borgeren har. Da der kan være forskellige grader af tygge- og synkebesvær, er der også forskellige kosttyper. Hvis en person spilder ned af… Continue Reading →

Alzheimers sygdom

Alzheimers sygdom er en hjernesygdom, der især rammer ældre. Sygdommen er opkaldt efter den tyske psykiater Alois Alzheimer, der beskrev symptomerne allerede i 1906. Sygdommen er den mest hyppige årsag til demens. Hjernen hos en patient med Alzheimers sygdom er… Continue Reading →

Vi anbefaler bogen om etik og værdier i sygeplejen

Etik og værdier i sygeplejen af Jørgen Husted – Bog Sygepleje er et etisk projekt For sygeplejersken er det grund nok, at den syge blot er et menneske som trænger til hjælp. Etisk kan det ikke være mere elementært: værdien… Continue Reading →

Vi anbefaler denne bog om demens

Demens Og Aktiviteter I Et Livshistorisk Perspektiv – Mette Søndergaard – Bog Mennesker med demenssygdomme har, som alle andre, behov for at opleve og bruge sig selv. “Demens og aktiviteter i et livshistorisk perspektiv” bringer aktivitetsbegrebet til debat: Hvad er… Continue Reading →

Fokus på demens

Hvad er demens? Demens er en fællesbetegnelse for en række kroniske og ofte fremadskridende sygdomme i hjernen, som fører til tab af intellektuelle funktioner. Risikoen for at udvikle demens stiger kraftigt med alderen. Demens er skader i hjernen som påvirker… Continue Reading →

Fokus på Dysfagi – UHT

Fokus på Dysfagi – fejlsynkning UHT, hvad er det? Det er utilsigtet hændelser. Vi citerer nogle utilsigtet hændelser i dette indlæg fra sygehuse og kommuner. Der er i 2011 rapporteret 22 hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase, hvor dysfagi har været en medvirkende… Continue Reading →

Fokus på Dysfagi – fejlsynkning

Animation af fejlsynkning Animation af normal synkning Hvad er Dysfagi? Dysfagi er en fællesbetegnelse for problemer med at spise og drikke, ofte med nedsat synkefunktion. Dysfagi er et symptom, der opstår ved sygdom eller svækkelse og kan blandt andet skyldes skader i de… Continue Reading →

Multikultur på uddannelse, på job og hos borgere

Vi er på den tid hvor kulturer, sprog og muligheder bliver en større og større del af vores liv. Hvordan kan vi hjælpe hinanden igennem de svære perioder og glæde os over den variation som multikulturer bringer med sig. Hvad… Continue Reading →

© 2017 We Care – Social og sundhed — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑